Dni wolne

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły podstawowej może w danym roku szkolnym ustalić 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

  

Termin główny

 Data

 Dzień tygodnia

 Przedmiot

 Godzina

 Czas trwania

21 kwietnia 2020 r.

Wtorek

Język polski

9:00

120 minut/ 180 minut

22 kwietnia 2020 r.

Środa

Matematyka

9:00

100 minut/
150 minut

23 kwietnia 2020 r.

Czwartek

Język obcy nowożytny

9:00

90 minut/
135 minut

  

Termin dodatkowy

1 czerwca 2020 r.

Poniedziałek

Język polski

9:00

120 minut/
180 minut

2 czerwca 2020 r.

Wtorek

Matematyka

9:00

100 minut/
150 minut

3 czerwca 2020 r.

Środa

Język obcy nowożytny

9:00

90 minut/
135 minut