Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że macie Państwo możliwość ubezpieczenia swojego dziecka w:

1. Compensa Vienna Insurance Group poprzez wejście na link http://nnwszkolne.compensa.pl, gdzie znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia i jego zakres. Ubezpieczenie będzie obowiązywało od następnego dnia po dokonaniu wpłaty;

2. Przygotowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi jednolitym programie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020. Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie www.kolorowennw.pl;

3. W dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym;

4. Możecie Państwo podjąć decyzję o nieubezpieczeniu dziecka.