Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 Termin

 Tematyka spotkań z rodzicami

11/12 września 2019 r.
środa/czwartek

 Organizacja roku szkolnego 2019/2020

8/9 stycznia 2020 r.
środa/czwartek

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu
Sprawy różne

15/16 kwietnia 2020 r.
środa/czwartek

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu.
Sprawy różne

 

Konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

  • 23 października 2019 r.

  • 27 listopada 2019 r.

  • 4 marca 2020 r.

  • 27 maja 2020 r.

 Konsultacje z rodzicami odbywają się w godz. 17.00 – 19.00