Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 64
im. Hansa Christiana Andersena

ul. Anczyca 6
93-262 Łódź

tel./fax 42 643-12-01
e-mail kontakt@sp64.elodz.edu.pl

www.sp64lodz.wikom.pl


 

Dyżury Dyrekcji Szkoły

 
Dyrektor szkoły, mgr Anna Jagielska

           ...

Wicedyrektor szkoły, mgr Teresa Chabrowska

          ...
          ...

Wicedyrektor szkoły, mgr Dorota Kamińska - Stasiak

          ...
          ...