Dokumenty

Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi

Program profilaktyczno - wychowawczy

Program profilaktyczno - wychowawczy

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Język polski

Język angielski

Język angielski (klasy dwujęzyczne)

Język niemiecki

Matematyka

Historia i społeczeństwo (klasa VI)

Historia (klasa VII)

Historia (klasa VIII)

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przyroda/Biologia

Geografia

Fizyka

Chemia

Informatyka

Technika

Plastyka

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Religia