Historia

Pierwszym dokumentem archiwalnym wskazującym na istnienie szkoły podstawowej nr 64 jest odręcznie wypełniona tabela, w której widniej wpis: „Spis szkoły polskiej miejskiej N 64, czyli inwentarz i pomocy szkolnej z dnia 7 Lutego 1917". Od 1 lipca 1917r. szkoła mieściła się przy ul. Słowiańskiej Nr 15.

Od 8 lipca 1918r. szkoła mieści się przy ul. Brzozowej 11. W „Informatorze m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919 (Wydawnictwa rok pierwszy wydany nakładem Magistratu m. Łodzi opracowanym przez Wydział Statystyczny, wydany przez Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Łodzi, Piotrkowska 87 znajdujemy informację, iż Szkoła Podstawowa nr 64 znajduje się przy ul. Brzozowej 11. Kierowniczką szkoły jest Jadwiga Starzyńska.

W Informatorze m. Łodzi z kalendarzem na rok 1920 opracowanym i wydanym przez Wydział Statystyczny Magistratu m. Łodzi wydanym w Składzie Głównym  w Wydziale Statystycznym Magistratu m. Łodzi, ul. Dzielna nr 2a widnieje wpis: szkoła nr 64 – kierowniczka Maria Chojnacka.
Następną kierowniczką szkoły nr 64 była M. Hańczkowa
W roku szkolnym 1922/1923 kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 64 obejmuje Stanisława Macińska.

W czasie II wojny św. szkoła nasza podobnie jak wszystkie inne była zamknięta.

Ponownie wznowiła swą działalność w roku 1945 również przy ul. Milionowej 25.
W Książce adresowej „Łódź urzędowa społeczna przemysłowo-handlowa 1947” wydanej przez Polską Agencję Prasową PAP Biuro Ogłoszeń i Reklam – Oddział w Łodzi Szkoła Podstawowa nr 64 ponownie zostaje wymieniona, jej siedziba nadal mieści się przy ul. Milionowej 25. Poważną bolączką był brak odpowiednich pomieszczeń do nauczania.

W roku 1964 szkoła została przeniesiona  ul. Kruczkowskiego, gdzie zajmowała parter budynku XXXI LO. W tamtym czasie kierowniczką szkoły była Bronisława Rogozińska

W 1965r. szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Anczyca 6, w którym mieści się  do chwili obecnej. Uroczyste otwarcie nowego gmachu szkolnego miało miejsce 2 października. Warunki do nauczania zmieniły się diametralnie na lepsze. Obowiązki kierownika w nowej szkole (a raczej budynku) objęła Renata Szmit, która piastowała swą funkcję do 1971r. W tym samym roku, ale już jako dyrektor Szkoła Podstawową kierowała Maria Zuchora. Od tej pory przestała istnieć funkcja kierownika.
Przy zaangażowaniu władz oświatowych, pracowników i rodziców uczniów budynek szkolny ulegał modernizacji Pojawiły się pierwsze klasopracownie: języka polskiego, matematyczne, języka rosyjskiego, historyczna, muzyczna oraz pracownie: fizyczna, plastyczna, zajęć praktyczno-technicznych, geograficzna, biologiczna, a także pracownie dla uczniów klas I-III. Funkcjonowała sala gimnastyczna, audiowizualna, świetlica, izba harcerska.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły nr 64:

Jadwiga Maria Starzyńska 1917 - 1919
Maria Chojnacka 1919 - 1921
M. Hańczkowa 1921
Stanisława Macińska 1922 - 1953
Bernard Ptasiński 1953 - 1961
Stefan Halski 1961 - 1963
Bronisława Rogozińska 1963 - 1965
Renata Szmit 1965 - 1971
Maria Zuchora 1971 - 1983
Wojciech Ogrodowski1983 - 1984
Lilianna Szyller 1984 - 2002
Anna Jagielska 2002 - nadal