Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia pozalekcyjne wynikające z zadań statutowych szkoły w roku szkolnym 2018/2019