Certyfikaty

 1. Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa „Bezpieczna szkoła”/2009 r.
 2. Akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół/2007r.
 3. Certyfikat potwierdzający udział w VI edycji programu Klub Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2010/2012/2013/2014/2015
 4. Dyplom Animatora Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 64/2014 r.
 5. Certyfikat udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym -Lepsza Szkoła – 2014 r.
 6. Certyfikat udziału w 8 Ogólnopolskiej Akcji Grabienia Liści Zaatakowanych Przez Szrotówka Kasztanowcowiaczka/2014 r.
 7. Certyfikat udziału w 7 Ogólnopolskiej Akcji Grabienia Liści Zaatakowanych Przez Szrotówka Kasztanowcowiaczka/2014 r.
 8. Certyfikat uczestnictwa w roku szkolnym 2013/2014 w Programie Edukacyjnym National Geographic Odkrywca
 9. Certyfikat „Bezpieczna Szkoła-Potrafimy Ratować” - PCK Łódzki Zarząd/2012 r.
 10. Certyfikat za udział w Igraszkach z Tuwimem/2013 r.
 11. Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym do książki pt. „Psie troski”/2013 r.
 12. Certyfikat w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”/2013 r.
 13. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno – Terapeutycznego „Ortograffiti”/2012 r.
 14. Dyplom za udział w drugiej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”/2012 r.
 15. Certyfikat uzyskania tytułu Rycerki/Rycerza Turystki Unii Europejskiej/2012 r.
 16. Certyfikat uczestnictwa w I edycji projektu Junior Media
 17. Certyfikat Label – odznaka za projekt A typical week for your class/2011 r.
 18. Certyfikat 5 porcji warzyw, owoców lub soku/2011 r./2012 r.
 19. Certyfikat uczestnictwa w próbnym Sprawdzianie szóstoklasisty z Operonem/2012 r.
 20. Certyfikat uczestnictwa w Próbnym Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem/2012 r.
 21. Zaświadczenie nr DBI/3/6030/2012 Dzień Bezpiecznego Internetu realizowany w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje/2012 r./2014 r.
 22. Certyfikat za aktywny udział w II łódzkiej Kampanii Pola Nadziei na rzecz ruchu hospitacyjnego/2011 r.
 23. Certyfikat Label – odznaka za projekt Festival and Traditions/2010 r.
 24. Certyfikat za udział w I edycji Klub Bezpiecznego Puchatka/2010 r.
 25. Certyfikat przyłączenia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego/2010 r.
 26. Certyfikat „Kolorowa Łódź-udział w ustanowieniu rekordu Polski w największej ilości osób równocześnie zwiedzających miasto” – PTTK/2010 r.
 27. Certyfikat przyłączenia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego- na okres 5 lat szkolnych tj. 2017roku/2011 r.
 28. Certyfikat EKO – Szkoła
 29. Certyfikat Szkoła bez przemocy/2008 r.
 30. Odznaka Honorowa Sybiraka w uznaniu zasług dla Związku Sybiraków - sztandar szkoły/2006 r.
 31. Certyfikat Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją/2005/2006
 32. Certyfikat przyłączenia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego/2005 r.
 33. Certyfikat Drzewka Wspólnoty/2004 r.
 34. Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie/2002 r.
 35. Certyfikat dla Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi za uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia POChP/2004