Innowacje

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z wykorzystaniem treści ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej przez p. Aleksandrę Tybinkowską w klasie III a;

  2. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym pt. „Wykorzystanie treści edukacji europejskiej w edukacji wczesnoszkolnej” przez p. Katarzynę Kieszek w klasie III b;

Zajęcia pozalekcyjne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym Szkolnego koła zainteresowań ekologiczno – prozdrowotnego dla klas IV - VIII "Żyję zdrowo i ekologicznie"  przez p. Dorotę Matuszewską – Temech;

  2. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym Szkolnego koła zainteresowań dla klas IV - VIII "Koło Młodego Badacza" przez p. Dorotę Matuszewską – Temech;