Programy i projekty

Programy opracowane przez nauczycieli i realizowane w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno- zdrowotnym "Wybierz to, co lubisz" prowadzony w klasach VI;

  2. Program nauczania muzyki dla klas IV – VII „W poszukiwaniu muzyki”.